NOVINKY

OVB ALLFINANZ Slovensko a.s. oslávilo 30. výročie podnikania

Sme potešení úspechom podnikania spoločnosti, ktorá svojim pôsobením ukázala cestu kvalitného podnikania, vzdelávania spolupracovníkov i klientely v priebehu 30 rokov svojho pôsobenia. Spoločnosť funguje v neustálom procese trvalého a neunavného skvalitňovania svojich služieb. Je spoluzakladateľom našej profesijnej asociácie a tridsaťročným lídrom finančného sprostredkovania. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom podnikaní!

 

 

 

 

 

Moderné poisťovacie služby oslávili 25. výročie svojej úspešnej činnosti

21. septembra 2023 sa konal slávnostný večer pri príležitosti osláv 25. výročia  podnikania spoločnosti  samostatného finančného agenta  MPS, s.r.o. Moderné poisťovacie služby oslávili svoju úspešnú činnosť prezentáciou výsledkov svojej nadačnej činnosti a podpory poskytnutej znevýhodneným spoluobčanom.  Úžasným poďakovaním sa svojim spolupracovníkom bolo predstavenie Radošinského naivného divadla Deti doby. MPS, s.r.o. spravuje 100 000 poistných zmlúv a má 50 000 spokojných klientov. Oslavovalo sa však pripomenutím charitatívnej činnosti a kultúrou. Žiadne čísla, žiadna štatistika. Bol to neobvykle vzácny večer a ďakujeme spoločnosti za pozvanie. Tešíme sa, že ste našim aktívnym členom.

 

Všetkým finančným agentom MPS, s.r.o. blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich práci.