NOVINKY

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenie 21.4.2023

Čas začatia: 09:30 – 09:55 začiatok prezencie členov a hostí
                       10:00 – otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Program valného zhromaždenia členov AFISP 21.4.2023:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2022.
 3. Správa dozornej rady o svojej činnosti a k hospodáreniu asociácie. 
 4. Schválenie správy o činnosti asociácie a hospodárení  v roku 2022
 5. Odvolanie členov predstavenstva a členov dozornej rady,  voľba členov predstavenstva a členov dozornej rady
 6. Záver.

Všetci členovia sú srdečne vítaní!

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia 22.11.2022 od 13:30 hod

Predstavenstvo Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov oznamuje konanie riadneho valného zhromaždenia, na ktoré vás srdečne pozýva s nasledovným oragnizačným zabezepečením:

Dátum konania: 22.11.2022
Miesto konania: Pribinova 4, 6. posch. - zasadacia miestnosť Orion, 811 09 Bratislava
Čas konania: 13.30 – 13:55 – prezencia členov a hostí, od 10:00 konanie valného zhromaždenia, predpokladaný termín ukončenia 15:45

Program riadneho valného zhromaždenia:

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie Správy predstavenstva o činnosti a hospodárení  za rok 2021, návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrhu členských príspevkov na rok 2023
 3. Prerokovanie správy dozornej rady
 4. Schválenie Správy predstavenstva o činnosti a hospodárení  za rok 2021, rozpočtu na rok 2023 a návrhu členských príspevkov na rok 2023 a Správy dozornej rady
 5. Záver

Za predstavenstvo AFISP

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka a členka predstavenstva
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 81109 Bratislava
www.afisp.sk, huttova@afisp.sk
mobil +421 903 440067

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia 26.11.2021 od 9:30 hod

Vážení kolegovia, oznamujeme Vám v súlade s rozhodnutím predstavenstva AFISP, že dňa 26.11.2021 sa bude konať riadne valné zhromaždenie s nasledovným organizačným zabezpečením:

 1. Dátum a čas konania: 26.11.2021 od 9:30
 2. Forma konania: dištančná prostredníctvom zoom
 3. Prezencia členov: od 9:30 do 9:55
 4. Program riadneho valného zhromaždenia od 10:00:
  1. Otvorenie, voľba orgánov, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu valného zhromaždenia
  2. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena predstavenstva Ing. Juraja Jurasa a Vladimíra Poliaka
  3. Voľba nových členov predstavenstva Ing. Petra Matoviča a Ing. Mgr. Juraja Jánošíka
  4. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2020.
  5. Návrh rozpočtu asociácie  na rok 2022 a výšky členských príspevkov na rok 2022.  
  6. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie za rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2022
  7. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2020, rozpočtu asociácie na rok 2022 a výšky členských príspevkov na rok 2022.
  8. Záver

Kód mítingu cez zoom bude doručený členom 22.11.2021, v rovnakom termíne budú doručené rokovacie materiály.

 

Srdečne Vás pozývame na rokovanie valného zhromaždenia!

 

V mene predstavenstva AFISP

 

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka a členka predstavenstva
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 81109 Bratislava
www.afisp.sk, huttova@afisp.sk
mobil +421 903 440067

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia členov Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Dátum konania 29.10.2020 od 10:00
Miesto konania sídlo AFISP, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, 6. poschodie
Čas prezencie zúčastnených členov: Od 9:00 do 9:55 dištančne

Program valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení asociácie za rok 2019.
 3. Návrh rozpočtu asociácie na roky 2020 a 2021 a výšky členských príspevkov na rok 2021.
 4. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie za rok 2019 a návrhu rozpočtu na roky 2020 a 2021.
 5. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2019, rozpočtu asociácie na roky 2020 a 2021 a výšky ročných členských príspevkov na rok 2021
 6. Záver.

 

Materiály pre rokovanie budú členom zaslané vopred najneskôr 26.10.2020.

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka a členka predstavenstva
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 81109 Bratislava
www.afisp.sk, huttova@afisp.sk
mobil +421 903 440067

Pozvánka na valné zhromaždenie členov 24.6.2019 o 10:00 hod

Predstavenstvo Asociácie  finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov srdečne pozýva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2019, v čase od 10:00 hod v sídle asociácie Pribinova 4, Bratislava, 6. poschodie, konferenčná miestnosť Orion.

 

Prezencia členov sa uskutoční v čase od 9:30 do 9:55 pred časom začatia rokovania valného zhromaždenia

 

Program valného zhromaždenia členov AFISP:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2018.
 3. Návrh rozpočtu asociácie  a výšky členských príspevkov na rok 2019.
 4. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie a návrhu rozpočtu.
 5. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2018, rozpočtu asociácie a výšky ročných členských príspevkov na roky 2019/2020
 6. Odvolanie členov predstavenstva a členov dozornej rady,  voľba členov predstavenstva a členov dozornej rady
 7. Záver.

Organizačné pokyny:
Každý člen je oprávnený dať sa  zastúpiť ľubovoľnou osobou na základe plnej moci, osvedčenie podpisu splnomocniteľa sa nevyžaduje.
  Každý člen má jeden hlas. Návrh na doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia je možné predkladať do času ukončenia prezentácie riadnych členov. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti na konaní riadneho valného zhromaždenia do 20.6.2019

 

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami

 

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
Tel. 0903 440 067
www.afisp.sk
huttova@afisp.sk

Súbory na stiahnutie: 

Národné hodnotenie rizika príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Národná kriminálna agentúra (NAKA) a jej finančná spravodajská jednotka vykonala národné hodnotenie rizika príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v podmienkach Slovenskej republiky. V rámci národného hodnotenia boli skúmaní aj finanční agenti a finanční poradcovia a ich plnenie povinností v oblasti AML. Záverečnú správu NAKA nájdete tu:

Súbory na stiahnutie: 

Stránky