NOVINKY

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia 22.11.2022 od 13:30 hod

Predstavenstvo Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov oznamuje konanie riadneho valného zhromaždenia, na ktoré vás srdečne pozýva s nasledovným oragnizačným zabezepečením:

Dátum konania: 22.11.2022
Miesto konania: Pribinova 4, 6. posch. - zasadacia miestnosť Orion, 811 09 Bratislava
Čas konania: 13.30 – 13:55 – prezencia členov a hostí, od 10:00 konanie valného zhromaždenia, predpokladaný termín ukončenia 15:45

Program riadneho valného zhromaždenia:

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie Správy predstavenstva o činnosti a hospodárení  za rok 2021, návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrhu členských príspevkov na rok 2023
 3. Prerokovanie správy dozornej rady
 4. Schválenie Správy predstavenstva o činnosti a hospodárení  za rok 2021, rozpočtu na rok 2023 a návrhu členských príspevkov na rok 2023 a Správy dozornej rady
 5. Záver

Za predstavenstvo AFISP

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka a členka predstavenstva
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 81109 Bratislava
www.afisp.sk, huttova@afisp.sk
mobil +421 903 440067

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia 26.11.2021 od 9:30 hod

Vážení kolegovia, oznamujeme Vám v súlade s rozhodnutím predstavenstva AFISP, že dňa 26.11.2021 sa bude konať riadne valné zhromaždenie s nasledovným organizačným zabezpečením:

 1. Dátum a čas konania: 26.11.2021 od 9:30
 2. Forma konania: dištančná prostredníctvom zoom
 3. Prezencia členov: od 9:30 do 9:55
 4. Program riadneho valného zhromaždenia od 10:00:
  1. Otvorenie, voľba orgánov, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu valného zhromaždenia
  2. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena predstavenstva Ing. Juraja Jurasa a Vladimíra Poliaka
  3. Voľba nových členov predstavenstva Ing. Petra Matoviča a Ing. Mgr. Juraja Jánošíka
  4. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2020.
  5. Návrh rozpočtu asociácie  na rok 2022 a výšky členských príspevkov na rok 2022.  
  6. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie za rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2022
  7. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2020, rozpočtu asociácie na rok 2022 a výšky členských príspevkov na rok 2022.
  8. Záver

Kód mítingu cez zoom bude doručený členom 22.11.2021, v rovnakom termíne budú doručené rokovacie materiály.

 

Srdečne Vás pozývame na rokovanie valného zhromaždenia!

 

V mene predstavenstva AFISP

 

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka a členka predstavenstva
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 81109 Bratislava
www.afisp.sk, huttova@afisp.sk
mobil +421 903 440067

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia členov Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Dátum konania 29.10.2020 od 10:00
Miesto konania sídlo AFISP, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, 6. poschodie
Čas prezencie zúčastnených členov: Od 9:00 do 9:55 dištančne

Program valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení asociácie za rok 2019.
 3. Návrh rozpočtu asociácie na roky 2020 a 2021 a výšky členských príspevkov na rok 2021.
 4. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie za rok 2019 a návrhu rozpočtu na roky 2020 a 2021.
 5. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2019, rozpočtu asociácie na roky 2020 a 2021 a výšky ročných členských príspevkov na rok 2021
 6. Záver.

 

Materiály pre rokovanie budú členom zaslané vopred najneskôr 26.10.2020.

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka a členka predstavenstva
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 81109 Bratislava
www.afisp.sk, huttova@afisp.sk
mobil +421 903 440067

Pozvánka na valné zhromaždenie členov 24.6.2019 o 10:00 hod

Predstavenstvo Asociácie  finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov srdečne pozýva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2019, v čase od 10:00 hod v sídle asociácie Pribinova 4, Bratislava, 6. poschodie, konferenčná miestnosť Orion.

 

Prezencia členov sa uskutoční v čase od 9:30 do 9:55 pred časom začatia rokovania valného zhromaždenia

 

Program valného zhromaždenia členov AFISP:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2018.
 3. Návrh rozpočtu asociácie  a výšky členských príspevkov na rok 2019.
 4. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie a návrhu rozpočtu.
 5. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2018, rozpočtu asociácie a výšky ročných členských príspevkov na roky 2019/2020
 6. Odvolanie členov predstavenstva a členov dozornej rady,  voľba členov predstavenstva a členov dozornej rady
 7. Záver.

Organizačné pokyny:
Každý člen je oprávnený dať sa  zastúpiť ľubovoľnou osobou na základe plnej moci, osvedčenie podpisu splnomocniteľa sa nevyžaduje.
  Každý člen má jeden hlas. Návrh na doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia je možné predkladať do času ukončenia prezentácie riadnych členov. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti na konaní riadneho valného zhromaždenia do 20.6.2019

 

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami

 

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
Tel. 0903 440 067
www.afisp.sk
huttova@afisp.sk

Súbory na stiahnutie: 

Národné hodnotenie rizika príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Národná kriminálna agentúra (NAKA) a jej finančná spravodajská jednotka vykonala národné hodnotenie rizika príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v podmienkach Slovenskej republiky. V rámci národného hodnotenia boli skúmaní aj finanční agenti a finanční poradcovia a ich plnenie povinností v oblasti AML. Záverečnú správu NAKA nájdete tu:

Súbory na stiahnutie: 

Upozornenie Národnej banky Slovenska

Čo je to pyramídový podvod, lietadlo alebo Ponziho schéma?

Nenechajte sa podviesť!

Lákali vás už na investície s neuveriteľne vysokým výnosom? Investičná príležitosť sa vám zdala zaujímavá, no nerozumeli ste jej celkom? A ďalšie informácie vám boli ochotní dať, len ak zaplatíte členský poplatok, vstupnú investíciu alebo privediete svojich známych ako nových investorov? S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o pyramídový podvod (alebo inak povedané pyramída, lietadlo, Ponziho schéma).

Na čo si dávať pozor?

 1. Sľubuje investičná ponuka príliš veľké zhodnotenie? Čím vyšší výnos, tým väčšie riziko. Buďte opatrní a zvážte, či môže byť sľubovaný zisk reálny. Pozrite sa na internete, aké výnosy môžete dosiahnuť u konkurencii a či nie je zhodnotenie nereálne. Zvýšte pozornosť, ak je sľubovaný garantovaný výnos.
 2. Zistite o akú spoločnosť ide.
  Preverte na subjekty.nbs.sk, či ide o subjekt, ktorý dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.
  Preverte, či NBS nevaruje pred touto spoločnosťou v Upozorneniach NBS.
  Preverte sídlo spoločnosti. Varovným signálom môže byť sídlo spoločnosti, ktorá ponúka svoje služby výlučne cez internet, pričom sídlo má v daňovom raji alebo mimo Európskej únie.
  Nájdite si informácie o spoločnosti na internete. Preverte, či sa spotrebitelia v diskusných fórach nesťažovali na túto spoločnosť, resp. či spotrebitelia pred vami už neprišli o svoje finančné prostriedky.

Ako fungujú pyramídové schémy?

Pyramídové schémy fungujú na princípe, že peňažné prostriedky, ktoré ste vložili, slúžia najmä na to, aby boli vyplatené tým, ktorí peniaze vložili skôr a čakajú zhodnotenie „investície“. Veľká časť slúži na vyplatenie zisku managementu. Takto to funguje, až kým nie je čo vyplácať, resp. nie je možné nájsť nových investorov a pyramída skrachuje.

Čo robiť, keď ste sa stali obeťou pyramídy?

 • Obráťte sa priamo na políciu alebo prokuratúru, ktorá je najbližšie Vášmu bydlisku.
 • Oznámte to NBS. NBS spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj keď NBS nemá právo vymôcť vaše peňažné prostriedky, môže vydať upozornenie a pomôcť tak ostatným spotrebiteľom.

Cenné rady

 • Nikdy si neuzatvárajte zmluvu na finančný produkt alebo službu ako napríklad pôžičku, poistenie, investíciu, sporiaci produkt, dôchodkové sporenie a pod. inak ako prostredníctvom subjektu, ktorý má na svoju činnosť povolenie.
 • Zvážte, či ste ochotní podstúpiť riziko, že prídete o všetky vložené peňažné prostriedky, ak investujete cez neznámu spoločnosť.
 • Nerozhodujte sa pod tlakom a doprajte si dostatok času na rozmyslenie. Seriózna spoločnosť Vás neuháňa.
 • Takéto investície nie sú kryté Garančným fondom investícií a ak napríklad spoločnosť zanikne, k svojim peňažným prostriedkom sa pravdepodobne nikdy nedostanete.
 • Venujte zvýšenú pozornosť produktom/službám, ktoré nie sú dohliadané NBS. Ide napríklad o virtuálne meny, crowdfunding, P2P pôžičky.

Národná banka Slovenska 
oddelenie komunikácie 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Pages