NOVINKY

Upozornenie Národnej banky Slovenska

Čo je to pyramídový podvod, lietadlo alebo Ponziho schéma?

Nenechajte sa podviesť!

Lákali vás už na investície s neuveriteľne vysokým výnosom? Investičná príležitosť sa vám zdala zaujímavá, no nerozumeli ste jej celkom? A ďalšie informácie vám boli ochotní dať, len ak zaplatíte členský poplatok, vstupnú investíciu alebo privediete svojich známych ako nových investorov? S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o pyramídový podvod (alebo inak povedané pyramída, lietadlo, Ponziho schéma).

Na čo si dávať pozor?

 1. Sľubuje investičná ponuka príliš veľké zhodnotenie? Čím vyšší výnos, tým väčšie riziko. Buďte opatrní a zvážte, či môže byť sľubovaný zisk reálny. Pozrite sa na internete, aké výnosy môžete dosiahnuť u konkurencii a či nie je zhodnotenie nereálne. Zvýšte pozornosť, ak je sľubovaný garantovaný výnos.
 2. Zistite o akú spoločnosť ide.
  Preverte na subjekty.nbs.sk, či ide o subjekt, ktorý dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.
  Preverte, či NBS nevaruje pred touto spoločnosťou v Upozorneniach NBS.
  Preverte sídlo spoločnosti. Varovným signálom môže byť sídlo spoločnosti, ktorá ponúka svoje služby výlučne cez internet, pričom sídlo má v daňovom raji alebo mimo Európskej únie.
  Nájdite si informácie o spoločnosti na internete. Preverte, či sa spotrebitelia v diskusných fórach nesťažovali na túto spoločnosť, resp. či spotrebitelia pred vami už neprišli o svoje finančné prostriedky.

Ako fungujú pyramídové schémy?

Pyramídové schémy fungujú na princípe, že peňažné prostriedky, ktoré ste vložili, slúžia najmä na to, aby boli vyplatené tým, ktorí peniaze vložili skôr a čakajú zhodnotenie „investície“. Veľká časť slúži na vyplatenie zisku managementu. Takto to funguje, až kým nie je čo vyplácať, resp. nie je možné nájsť nových investorov a pyramída skrachuje.

Čo robiť, keď ste sa stali obeťou pyramídy?

 • Obráťte sa priamo na políciu alebo prokuratúru, ktorá je najbližšie Vášmu bydlisku.
 • Oznámte to NBS. NBS spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj keď NBS nemá právo vymôcť vaše peňažné prostriedky, môže vydať upozornenie a pomôcť tak ostatným spotrebiteľom.

Cenné rady

 • Nikdy si neuzatvárajte zmluvu na finančný produkt alebo službu ako napríklad pôžičku, poistenie, investíciu, sporiaci produkt, dôchodkové sporenie a pod. inak ako prostredníctvom subjektu, ktorý má na svoju činnosť povolenie.
 • Zvážte, či ste ochotní podstúpiť riziko, že prídete o všetky vložené peňažné prostriedky, ak investujete cez neznámu spoločnosť.
 • Nerozhodujte sa pod tlakom a doprajte si dostatok času na rozmyslenie. Seriózna spoločnosť Vás neuháňa.
 • Takéto investície nie sú kryté Garančným fondom investícií a ak napríklad spoločnosť zanikne, k svojim peňažným prostriedkom sa pravdepodobne nikdy nedostanete.
 • Venujte zvýšenú pozornosť produktom/službám, ktoré nie sú dohliadané NBS. Ide napríklad o virtuálne meny, crowdfunding, P2P pôžičky.

Národná banka Slovenska 
oddelenie komunikácie 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Oznam Národnej banky Slovenska

Na webovom sídle EIOPA bola publikovaná Záverečná správa o verejnej konzultácii k návrhu RTS, ktorým sa upravujú sumy poistenia zodpovednosti za škodu pre finančných sprostredkovateľov v zmysle smernice IDD.

Správu si môžete pozrieť kliknutím na tento link.

 

Na doplnenie uvádzame, že návrh RTS bol zo strany EIOPA odoslaný Európskej komisii dňa 27.6.2018. Čo sa týka dátumu začatia uplatňovania RTS, podľa stanoviska EIOPA je plne v kompetencii Európskej komisie, aby rozhodla o dátume publikovania RTS v Úradnom vestníku EÚ ako aj o dátume začatia uplatňovania RTS (strana 16 finálnej správy k verejnej konzultácii).

 

Národná banka Slovenska 
odbor regulácie/Regulation Department 
oddelenie regulácie poisťovníctva/Insurance Regulation Section 
tel.: +421 2 5787 3404 
www.nbs.sk

Otázky a odpovede k novej európskej legislatíve

Informujeme Vás, že na webovom sídle EIOPA boli zverejnené odpovede na otázky k smernici IDD a príslušným delegovaným nariadeniam: https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Delegated-Regulation.aspx.

 

Ďalšie otázky týkajúce sa smernice IDD (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia)  a dvoch delegovaných nariadení (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení) môžete zasielať prostredníctvom on-line formulára EIOPA: https://eiopa.europa.eu/qa-regulation/Lists/New%20question/NewForm.aspx?Source=/qa-regulation/Pages/New-question-Confirmation.aspx&CancelDestination=/regulation-supervision/q-a-on-regulation.

EFA SK

Začala sa písať história EFA-certifikácie slovenských finančných sprostredkovateľov.
Dňom 30. marca 2017 položila pilotná skupina 15 účastníkov základný kameň špičkovej profesijnej kvalifikácie European Financial Advisor aj na Slovensku. Pod odbornou garanciou asociácie AFISP sa vrcholoví zástupcovia 4 členských spoločností zúčastňujú prípravného kurzu na skúšku pre získanie certifikátu €FA, v gescii EFPA ČR. Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania, kvality a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. O priebehu tohto 9-mesačného kurzu, ktorý realizuje spoločnosť KFP, Vás budeme pravidelne informovať. Prví absolventi certifikačnej skúšky na Slovensku, ktorí sa zaradia k vyše 200 českým a viac než 17 000 európskym profesionálom v 12 krajinách EÚ, sa očakávajú na začiatku roka 2018.

 

Pages